Prestasi Utama

Berikut adalah indikator prestasi utama / key performance index (KPI);
 1. Menyedia dan mempamerkan carta organisasi pegawai dan jawatankuasa kariah dengan lengkap, jelas dan terkini
 2. Mengadakan mesyuarat pegawai, jawatankuasa kariah dan biro-biro secara berkala.
 3. Menyediakan penyata kewangan secara berkala.
 4. Pengurusan sistem fail yang cekap dan kemas.
 5. Penyertaan setiap pegawai dan jawatankuasa kariah didalam kursus dan latihan.
 6. Memastikan pegawai dan jawatankuasa serta ahli keluarga beramal dengan akhlak islam.
 7. Mengambil langkah-langkah perlu bagi mempertingkatkan keprihatinan ke atas kebajikan pegawai dan jawatankuasa kariah.
 8. Menyediakan prasarana dan kemudahan yang lengkap.
 9. Memastikan keceriaan masjid.
 10. Mengadakan sistem pengajian yang teratur, lengkap dan meliputi segenap aspek.
 11. Menganjur sambutan hari kebesaran islam.
 12. Menjadikan masjid pusat khidmat dan nasihat kepada masyarakat.
 13. Bekerjasama dengan anak kariah dan pelbagai pihak dalam menganjurkan kerja-kerja amal.
 14. Membentuk syakshiah anak kariah.